ქალის ხელჩანთა

ნარინჯი
ხარისხი: A+

150.00  111.00 

გასუფთავება
შედარება
"

გადახდა ხორციელდება ნებისმიერი ქართული პლასტიკური ბარათის საშუალებით, გადახდის სისტემას უზრუნველყოფს TBC-ი ბანკის ავტორიზირებული მერჩანტი, სადაც თქვენ მიერ შეიყვანილი ინფორმაცია დაცულია.

ფასები

საიტზე ნაჩვენებია პროდუქტის მთლიანი ფასი/ღირებულება საქართველოსეროვნულ ვალუტაში (ლარში), დღგ-ს ჩათვლით. საიტზე მითითებული ფასები მოიცავსტრანსპორტირების ღირებულებას.

მიწოდება

ნარინ.ჯი უზრუნველყობს თქვენი პროდუქციის ჩამოტანას 10-15 სამუშაო დღის განმავლობაში და შემდეგ მიწოდებასსაქართველოს ნებისმიერ წერტილში (გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა)

იმ შემთხვევაში თუ რეისების განრიგი იცვლება და ა.შ. კომპანია იმატებს 10 დღეს შეკვეთის დასრულებისათვის.

მიწოდების ვადები: ჩამოტანიდან 1-2 სამუშაო დღე

იმისთვის რომ მოხდეს ადგილზე მიტანა, მოხმარებელს სრულად უნდა ქონდეს დაფარული ფეხსაცმლის საფასური. წინააღმდეგ შემთხვევაში ფეხსაცმელი შეინახება ნარინ.ჯი -ს ოფისში/მაღაზიაში

ნარინ.ჯი -ს ოფისიდან/მაღაზიიდან პროდუქციის გატანის შემთხვევაში, გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი. იმ შემთხვევაში თუ თქვენს ნაცვლად პროდუქციას გაიტანს სხვა პიროვნება, თან უნდა იქონიოს თქვენი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი

განვადებით სარგებლობა

განავდების განაცხადის შევსების დროს მითითებულ ყველა ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია მომხმარებელი. განავდების განხილვას და დამტკიცებას ანხორციელებს TBC-ი ბანკი, განვადება გააქტიურება ხდება ორივე მხარის მიერ, ერთი მხრივ TBC-ი განავდების წარმომადგენლის და მეორე მხრივ მომხმარებლის ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერით. გაქტიურების შემდეგ იმოქმედებს მიწოდების სტანდარტული წესები

 

პროდუქტის/თანხის  დაბრუნება ან განვადების გაუქმება

ნარინ.ჯი ვალდებულია მომხმარებლის მიერ წინასწარ გადახდილი თანხა დააბრუნოს, გამოცვალოს პროდუქცია ან გააუქმოს განვადება იმ შემთხვევაში, თუ:

  1. თუ მომხმარებელს პროდუქტი არ მიუვიდა გამოწერიდან 30 სამუშაო დღის განმავლობაში
  2. ჩამოსული პროდუქტი ვიზუალურად არ ემთხვევა გამოწერილს
  3. გამოწერის დროს დაფიქსირებული ზომები არ ემთხვევა ჩამოსული პროდუქციის ზომებს (ზომების შედარება მოხდება ეტიკეტზე დაფიქსირებული ზომის მიხედვით)
  4. პროდუქტი დაზიანებულია

* პროდუქციის გადაცვლა ან პრეტენზიის გამოთქმა ხდება, ჩაბარების დღიდან არაუგვიანეს 2 კალენდარული დღისა!

ნარინ.ჯი – ადმინისტრაცია

საიტზე განთავსებული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს ან მოიხსნას ნარინ.ჯი -ს ადმინისტრაციის მიერ წინასწარი შეტყობინების გარეშე (გარდა წინამდებარე წესებით განსაზღვრული შემთხვევებისა).